Salgs- og leveringsbetingelser for XP Supplies

Betingelser

XP Supplies, som er en del af XP Digital, henvender sig til erhvervskunder i Danmark.
Ethvert salg sker med forbehold af ejendomsretten indtil hele købesummen for varen er betalt.

Bestilling

Ordre modtages på xpsupplies.dk og på telefon 70 20 33 10 mandag til torsdag mellem 8.00 - 16.00 og fredag mellem 8.00 - 15.00. Bestilling kan ligeledes ske på e-mail supplies@xpdigital.dk. Såfremt varen er på lager og er bestilt inden kl.14.00, leveres varen den efterfølgende hverdag.

Levering

Kvitteres der for modtagelsen af en leverance uden bemærkninger om mangler eller åbenlys skade på forsendelsen, kan XP Supplies ikke holdes ansvarlig. Transportskader skal anmeldes omgående til transportøren eller XP Supplies. Hvis der kvitteres for modtagelsen med forbehold, skal XP Supplies senest 18 timer herefter skriftligt meddeles mangler og omfang af eventuel skade.
Sker dette ikke, kan XP Supplies ikke holdes ansvarlig. Ved levering skal modtager straks sikre sig, at dét der er modtaget stemmer overens med følgesedlen. Hvis modtager mener der er en mangel, skal man inden 3 dage kontakte XP Supplies. Det skal ske telefonisk på 70 20 33 10 eller ved at sende følgesedlen med angivelse af differencer, og kontaktdata (tlf + email) til: admin@xpdigital.dk. Såfremt der ikke reklameres som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. XP Supplies er berettiget til særskilt at opkræve den til en hver tids gældende fragtomkostning.

Betaling

Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Alle oplyste priser er ekskl. moms. Hver faktura pålægges et miljø & administrationsgebyr på kr. 65,00. XP Supplies forbeholder sig ret til, ved enhver misligholdelse af nævnte betalingsbetingelser, øjeblikkeligt at stoppe alle leverancer. Ved betaling efter betalingsfristens udløb, påløber der 2% rente pr. måned. Videre samhandel vil, efter udligning af åben saldo, eventuelt kun ske på kontantvilkår. Rykkergebyr på henholdsvis kr. 100,- for første, og kr. 100.- for anden rykkerskrivelse tillægges.

Returnering

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale med XP Supplies. Ved henvendelser omkring returnering af varer skal fakturanummer, dato for køb, mængde og årsag opgives. XP Supplies sender efterfølgende Return Material Authorisation (RMA). Alle returforsendelser, også ved flere kolli, skal være forsynet med synligt RMA nr. samt kopi af RMAformularen. Fragtomkostninger i forbindelse med returnering er XP Supplies uvedkommende. RMA er ikke automatisk accept af kreditering af de pågældende produkter. Returnummeret er gyldigt 14 dage fra udstedelsesdato. Ved senere returneringer forbeholder XP Supplies sig ret til at afvise forsendelsen. Varen skal være i ubrudt original salgsbar emballage. Special skårede/fremstillede papirvarer kan ikke returneres, ligesom skaffevarer og tidligere kampagnevarer ikke kan returneres. XP Supplies er ikke ansvarlig for defekte produkter grundet forkert anvendelse. Aftale om returnering skal ske inden 8 arbejdsdage fra modtagelsen. Ved kreditering debiteres administrationsgebyr på 25% af varelinjens værdi. Der krediteres til værdi ifølge gældende XP Supplies prisliste / prisaftale, men undtaget de tilfælde, hvor den historiske fakturapris er lavere. Da krediteres med udgangspunkt i den historiske fakturapris (minus gebyr). XP Supplies påtager sig intet ansvar for returneringer uden aftale. Eventuelle returneringer uden aftale vil ikke blive tilbagesendt, men kasseret uden varsel.

Vers. 01.12.2022

Vi bruger cookies!

Cookies er nødvendige for at få XPSupplies til at fungere, samt vi bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker videre på https://xpsupplies.dk/, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere>>